Voor gemeenten

Pleegzorg neemt een bijzondere plek in binnen de lokale zorg voor jeugd. Een Pleegmaatje draagt bij aan een stevig vangnet waarin de zorg voor een pleegkind niet alleen gedragen wordt door het pleeggezin. En daar wordt iedereen beter van.

Zo thuis mogelijk
Hoewel pleegzorg als vorm van jeugdhulp al een lange geschiedenis kent, past ze nu meer dan ooit binnen de visie en ambitie van gemeenten en jeugdhulpregio’s. Immers: zo thuis en zo natuurlijk mogelijk opgroeien, inzet van de gemeenschap en het benutten van de kracht van het gewone leven maken pleegzorg tot een vorm van zorg die helemaal van deze tijd is.

Dilemma’s
Medewerkers van gemeenten zien dan ook direct de mogelijkheden wanneer zij zich in de pleegzorg verdiepen. Maar: dilemma’s zijn er ook. Er is een voortdurende behoefte aan nieuwe pleeggezinnen, de zorg blijkt voor veel pleeggezinnen vaak té veel te vragen en helaas maken we vaak mee dat een plaatsing voortijdig eindigt. Dat is niet altijd te vermijden. Maar soms kan er meer gedaan worden. Voor een pleeggezin, maar vooral voor een pleegkind.

Netwerk
Onderzoek laat zien dat veel pleegkinderen rond hun achttiende verjaardag de pleegzorg verlaten met een beperkt sociaal netwerk. Dat maakt het proces van zelfstandig worden niet gemakkelijker. Maar ook in de jaren daarvoor is bij veel pleegkinderen merkbaar dat hun wereldje te klein is. Veel pleegkinderen zien hun eigen familie en oude vrienden niet vaak meer. Het natuurlijke netwerk van een pleeggezin vult die leegte lang niet altijd automatisch op. En bij veel plaatsingen zien we dat pleegouders de zorg vrijwel volledig zelf dragen en willen dragen en niet zo makkelijk extra hulpbronnen weten in te schakelen

Extra
Het project Pleegmaatjes wordt ontwikkeld om de zorg voor kinderen in pleeggezinnen te versterken. Goed beschouwd is het vreemd dat we als gemeenschap de zorg voor een kind van een ander aan één enkel pleeggezin toevertrouwen. Immers: ‘It takes a village to raise a child’ is bij uitstek van toepassing op pleegkinderen. Hun situatie van vandaag en hun toekomstperspectief zijn vaak complex en onduidelijk. Een betrokken, stabiel pleeggezin is dan weliswaar de best denkbare plek, maar wat extra aandacht en support is vaak broodnodig. En juist dat is wat een Pleegmaatje biedt. Aan het pleegkind, maar indirect ook aan het pleeggezin.

Begeleiding
Veel mensen zijn begaan met wat er in het leven van pleegkinderen gebeurt. Maar niet iedereen kan zelf pleegouder worden. Als Pleegmaatje kunnen mensen toch een rol van betekenis spelen. Om dat goed te doen, is zorgvuldige begeleiding nodig. Daarom is de inzet van een vrijwilliger als Pleegmaatje niet gratis. Het zoeken, koppelen en begeleiden van een Pleegmaatje wordt verzorgd door een contactpersoon van de pleegzorgorganisatie, met ondersteuning vanuit de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.