Voor pleegouders

Veel pleegkinderen geven aan: ik zou graag willen dat er meer mensen bij mijn leven betrokken zijn. Daarom is het project Pleegmaatjes van start gegaan: om te zorgen dat er meer mensen meeleven met jullie pleegkind.

Iets voor jouw pleegkind?
Pleegkinderen die aan het project deelnemen, worden vaak door hun pleegouders aangemeld. Bijvoorbeeld omdat hij of zij erg veel alleen thuis is. Of omdat de schoolresultaten onder druk staan en het fijn is als iemand helpt bij het huiswerk. Of misschien wil je pleegkind graag stappen nemen richting zelfstandigheid en kan een Pleegmaatje daarbij helpen. En zo zijn er nog veel meer redenen te bedenken!

Extra hulpbron
Wat het ook is: een Pleegmaatje is altijd een extra hulpbron naast de zorg die je als pleeggezin dag in, dag uit geeft. De bijdrage van een Pleegmaatje is daar dan ook op afgestemd. Als pleegouders kun je bij de start en op ieder ander moment je wensen en aandachtspunten doorgeven aan het Pleegmaatje, eventueel via degene die het Pleegmaatje begeleidt.

Nóg iemand..?
Het doel van een Pleegmaatje is om de kring rond het pleegkind te vergroten. Niet om de hulpverlening nóg ingewikkelder te maken. Als pleegouder hoef je een Pleegmaatje dan ook niet zelf te begeleiden. Af en toe even overleggen is wel fijn, maar alle andere dingen worden door de pleegzorg organisatie geregeld. Daar kun jij ook altijd terecht met eventuele vragen of opmerkingen.

Is een pleegmaatje iets voor jouw pleegkind?

Meld hem of haar dan aan!

Aanmelden