Voor pleegzorgorganisaties

Het project Pleegmaatjes maakt het mogelijk dat meer mensen een actieve, betrokken rol spelen in het leven van een pleegkind. We zorgen dat Pleegmaatjes als ondersteuningsvorm een vaste plek krijgt in het aanbod van pleegzorgorganisaties. Hiervoor hebben Humanitas Almere, Triade Vitree en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een methodiek ontwikkeld die beschikbaar is voor andere organisaties. Dit is mogelijk gemaakt met steun van het Oranje Fonds.

Veel pleegzorgbegeleiders herkennen dat ook in pleeggezinnen waar nog geen code rood is, extra ondersteuning een uitkomst kan zijn. Bijvoorbeeld omdat de wereld van het pleegkind eigenlijk te klein is. Of omdat een pleegkind iets nodig heeft wat het pleeggezin niet zomaar kan bieden. In zulke situaties kan de inzet van een Pleegmaatje een uitkomst zijn. Met als extra winst: het ontlast ook de pleegouder.

Vangnet
Pleegmaatjes zijn er niet om het afbreken van een plaatsing te voorkomen. Wél versterken ze het vangnet voor een pleegkind. Een Pleegmaatje is een vorm van informele steun die goed georganiseerd is. Met zorgvuldige aandacht voor kennismaking, koppeling en begeleiding.

Verweven
Pleegzorgorganisaties die met Pleegmaatjes werken, hebben dit zoveel mogelijk in hun reguliere werk verweven. Werven van Pleegmaatjes gebeurt samen met de afdeling werving van de pleegzorgorganisatie. De pleegzorgbegeleider vervult een rol in de kennismaking en koppeling. En er is één contactpersoon die het project leidt en begeleidt.

Methodiek
Tussen 2018 en 2022 is de methodiek ontwikkeld in de praktijk. De deelnemende organisaties wisselden hiervoor regelmatig kennis en ervaring uit. Er is ruimte voor andere pleegzorgorganisaties om deel te nemen. Neem gerust contact met ons op als je hier meer over wilt weten.

Contact

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op!

Contact